Czytelnictwo a kultura


czytelnictwo a kultura

Autor wocoolski78

Najwybitniejsze dzieła literackie to skarby współczesnej (i ponadczasowej) kultury. Dzięki nim, nawet w XXI wieku można poznać rzeczywistość społeczną, światopogląd, myśli i uczucia bohaterów z dawnych wieków. Literatura od zawsze miała znaczący wpływ na rozwój i kształt kultury. W czym tkwi sekret jej wyjątkowej roli?

Poezja jako źródło kultury

Z trzech gatunków literackich - epiki, liryki i dramatu, w kwestii indywidualnego postrzegania rzeczywistości i przekazywania uczuć, na prowadzenie wysuwa się poezja, należąca do liryki. Już wybitne wersy starożytnych Greków i Rzymian zachwycały rytmem, rymem i doskonałym obrazowaniem. Poezja w każdej epoce miała wyjątkowy status - łączyła przeszłość z teraźniejszością, poruszała najtrudniejsze tematy, a nierzadko rozliczała i oskarżała. Jest to także niewyczerpane źródło wiedzy o ludzkich uczuciach - miłości, tęsknocie przywiązaniu. Poezja nierzadko komentuje rzeczywistość polityczno-społeczną, używając do tego jednak języka pełnego przenośni i wieloznaczności. Najwybitniejsi poeci (często laureaci Nagrody Nobla) pozostawili po sobie spuściznę kulturową w postaci tomików poetyckich - cenionych przez krytyków oraz odbiorców i czytanych do dziś.

Dlaczego warto czytać książki?

Książki są źródłem wiedzy i sposobem na szerokie poznanie świata. Wzbogacają słownictwo i wyobraźnię. Dzięki książkom można poznać dzieje dawnych czasów, zrozumieć konkretne przemiany społeczne, ważne wydarzenia dziejowe, a nawet zaobserwować proces następowania po sobie epok literackich. Książki przenoszą do innego świata i dają możliwość doświadczenia cudzego życia. Poezja zachwyca słowem - metaforami i porównaniami, powieść nieustannie trzyma w napięciu, a teksty dramatyczne pozwalają zaobserwować połączenie swoistej sceniczności z tekstem. Nie dziwi więc nikogo, że stwierdzenie literatura jako nośnik kultury jest prawdziwe i doskonale można się o tym przekonać sięgając po jakąkolwiek książkę należącą do gatunku literatury pięknej.


23-10-22

Twój komentarz

Twój komentarz