Wojciech Nowicki

WOJCIECH NOWICKI / 

Wojciech Nowicki (1968), pisarz, kurator wystaw fotograficznych, krytyk kulinarny. Wydał m.in. Dno oka. Eseje o fotografii, Czarne 2010, Salki, Czarne 2013, Odbicie, Czarne, 2015. Ostatnio opublikował monograficzny album Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990, Czytelnia Sztuki 2016. Boi się podróży, ale nieustannie gdzieś jeździ. Pisze eseje o fotografii i tworzy wystawy fotograficzne, próbując zracjonalizować w ten sposób kompulsywną potrzebę gromadzenia zdjęć. Mieszka w Krakowie.